lá cải

VnExpress 'Yêu' trong vũ trụ có nguy cơ mất mạng

·

Lo xa quá. Xa mấy năm ánh sáng lận.

nhằm lúc 9:57 ngày 22/3/13, Hai Ly rằng:

Yên tâm đi anh phóng viên, anh không bao giờ có cơ hội mất mạng vì lý do này đâu
Đang gửi…