lá cải

Công Lý Hi hữu cụ ông làm cha ở tuổi 90

·

"Có ông kia đi săn, cầm cái dù. Gặp con hổ, ổng giương dù lên bắn, hổ lăn ra chết." "Xạo, chắc có đứa nào lén bắn giùm chứ gì?" "Đúng, đúng thế."

nhằm lúc 17:12 ngày 23/3/13, az rằng:

cái titre ngu không thể tưởng, thay vì nói "vợ ông cụ 90 sinh con" thì câu cú rõ ràng. Nên nhớ rằng ai có con và sống đến 90 tuổi thì đều làm cha ở tuổi 90.
Đang gửi…