lá cải

Công Lý Ngôi sao từng đóng 400 phim khiêu dâm qua đời

·

Nên tổ chức quốc tang.

nhằm lúc 17:31 ngày 22/3/13, Kenny rằng:

Và nhớ phong cho ổng danh hiệu " Nghệ Sĩ Nhân Dâm ".

nhằm lúc 17:40 ngày 22/3/13, Tèo rằng:

Vì đang trên báo công Lý

nhằm lúc 22:04 ngày 24/3/13, bin rằng:

Nhiều người chỉ muốn xin tí CÔNG LÝ mà có được đâu, ổng coi như ngậm cười nơi chín suối rồi !!
Đang gửi…