lá cải

Dân Trí Trật tự đô thị “múa gậy” chặn xe vì... chỉ tiêu 50 triệu

·

Xưa Bà Triệu đánh giặc Ngô dữ quá, giặc sợ, có câu "Hoành qua đương hổ dị / Đối diện Vương Bà nan" (Vung giáo/cầm ngang cây giáo chống hổ dễ / Giáp mặt vua Bà khó). À, tại vì chữ "múa gậy" nó làm em nhớ chữ "vung giáo" thôi, chứ em không bảo các bác là giặc Ngô đâu. Các bác là một loại giặc khác.

nhằm lúc 19:13 ngày 22/3/13, Chuông rè rằng:

Nguyên văn Hán - Anh: "Trật tự múa gậy stop xa dị Lệnh ban tiêu chỉ 50 chai" Tạm dịch: "Trật tự vung cây chặn xe dễ Cũng vì chỉ tiêu 50 triệu"

nhằm lúc 15:35 ngày 23/3/13, Vuhaichau rằng:

Con cháu min đơ và min toa đang làm những gì ông cha lúc trước đã làm.
Đang gửi…