lá cải

Đất Việt Vy Oanh: Mặt tôi B52 bắn chắc cũng không thủng nổi

·

Thật đáng tự hào, ha ha! Nhưng B52 là máy bay ném bom mà, ha ha?

nhằm lúc 22:00 ngày 24/3/13, mi rằng:

đã nổ mà nổ ngu nữa chứ

nhằm lúc 23:04 ngày 24/3/13, mitdac rằng:

Bom bi, đúp luôn

nhằm lúc 19:13 ngày 25/3/13, Tony Tèo rằng:

Mình có dịp làm việc với Vy Oanh một vài lần rồi. Em ấy lịch sự, dễ thương và rất có tự trọng. Bạn viết bài này chắc phải bị em ấy khinh bỉ ghê lắm vì lý do gì đó nên mới ngồi viết ra bài này.
Đang gửi…