lá cải

Người Đưa Tin Tàu ngư dân bị tàu Trung Quốc bắn cháy nóc cabin

·

"Ôi cái tình anh em nó mới ấm áp làm sao!" vừa ngồi hơ tay quanh cái ca bin cháy, ngư dân vừa tấm tắc như vậy.

nhằm lúc 23:02 ngày 24/3/13, mitdac rằng:

Phạm thượng! TQ nào? Tàu lọa đấy!

nhằm lúc 8:04 ngày 25/3/13, Điên thật rằng:

thiên triều ban lửa cho, sướng nhé!

nhằm lúc 13:29 ngày 25/3/13, capthoivu rằng:

giống giống như khi đưa tin "công an bắn cháy xe bọn cướp" Vô cảm đến mức thế thì tin đồn vn thành khu tự trị của trung cuốc là gần đến 100% sự thật

nhằm lúc 8:28 ngày 26/3/13, ccc rằng:

lời bình xuất sắc
Đang gửi…