lá cải

VnExpress Mẹ chồng Hà Tăng kể chuyện làm giàu

·

Đặt cái tít thế này là không biết lo xa. Chẳng lẽ mai kia lại phải vào sửa thành "Mẹ chồng Hà Tăng (cũ)" hay "Mẹ chồng Hà Tăng (trước đây)" hay "Mẹ chồng Hà Tăng (trước 75)?"

nhằm lúc 1:35 ngày 26/3/13, hh rằng:

Chắc lại là câu chuyện bán 2 trái trứng được 4 xu. Có khác là cái kết thúc thôi: "Cuối cùng, tôi gặp được chồng tôi bây giờ."

nhằm lúc 7:41 ngày 26/3/13, Hai Ly rằng:

Nếu có chuyện đó xảy ra, thì lại đặt tít: Cựu mẹ chồng Hà Tăng…
Đang gửi…