lá cải

Tuổi Trẻ Online Khởi công nhà máy Samsung dạng lớn nhất thế giới tại VN

·

Ý là nhà máy chàng hảng đó hả?

nhằm lúc 23:28 ngày 25/3/13, mam rằng:

Giờ thi TT cũng quen la liếm rồi có khác!

nhằm lúc 7:39 ngày 26/3/13, Hai Ly rằng:

Nhà máy dạng háng
Đang gửi…