lá cải

Đất Việt Sự thực SGK không in bản đồ Hoàng Sa - Trường Sa

·

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận quả quyết: “NXB chuyển đến tôi tài liệu, tôi có xem, trên cuốn sách đó có đảo, nhưng chữ in nhỏ và nhìn nó nhỏ” - Một cái chữ nho nhỏ trong một cái bản đồ to to... Một bản đồ to to trong một cuốn sách nho nhỏ... Một cuốn sách nho nhỏ trên tay một ông to to... Một ông to to có bộ não nho nhỏ...

nhằm lúc 1:23 ngày 26/3/13, hh rằng:

Chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ. Cái ảo diệu, tinh túy bên trong thì dân biết thế quái nào được, trừ phi đi phẫu thuật thẩm mỹ cho não nhỏ lại và cái mồm to ra. Nếu không, làm bộ trưởng há lại chẳng dễ lắm ru?

nhằm lúc 8:11 ngày 26/3/13, bekinh rằng:

Bộ não nho nhỏ nhưng được ngồi ghế to. Ngồi trên cái ghê to to nhưng phát ngôn những câu nho nhỏ.

nhằm lúc 8:25 ngày 26/3/13, Oishi rằng:

Túm lại là hai cái quần đảo đó quá bé. Có cũng được không có cũng được. Cái bọn thừa hơi cứ đi soi mói. Nhỉ.

nhằm lúc 10:40 ngày 26/3/13, Sg rằng:

"Quần nào? Các anh nói quần nào? Quần thì tôi có nhiều, ngày nào chẳng cởi ra mặc vào hai ba bận... Cái gì? Quần đảo á? Ở đâu? Ơ, cái đấy thì tôi không rõ lắm. Nó nằm ở đâu nhỉ? Ngoài trách nhiệm của tôi rồi. Không biết được đâu các anh ơi!"
Đang gửi…