lá cải

Đất Việt Hội nghề cá VN tuyên dương ngư dân kiên cường bám biển

·

Các con của ta! Mai ta lại ra biển, Trung Quốc nó bắn chết mất xác thì hãy trưng cái bằng khen này lên mà thờ, cho nghìn sau thấy chúng ta anh hùng thế nào... Mà chắc không được nghìn sau đâu, vài sau thôi...

nhằm lúc 22:35 ngày 25/3/13, An An rằng:

Chả đâu như cái đất nước này. Bám biển, bám đảo kiên cường nhất lại là ngư dân, vì miếng cơm manh áo. Chứ không phải bộ đội, ko phải bộ ngoại giao....

nhằm lúc 23:18 ngày 25/3/13, mam rằng:

Bộ đội còn đang lo chống "diễn biến hòa bình", ngoại giao đang bận buôn sừng tê. Mà những lúc thế này là"của dân" mà! Hix!!!

nhằm lúc 1:30 ngày 26/3/13, hh rằng:

Nghe nói để bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với ngư dân, chính phủ đã quyết định trao công hàm chính thức ủng hộ đồng thời kêu gọi ngư dân mua bảo hiểm với giá ưu đãi.

nhằm lúc 5:11 ngày 26/3/13, D4ngyy rằng:

Đảng csvn : " để chống lại bọn Tàu khựa toàn dân Vn hãy sắm cá rô cây và không ra biển nữa để xem chúng nó làm gì được ta."

nhằm lúc 8:13 ngày 26/3/13, bekinh rằng:

Ở đâu có việc khó ở đó có ngư dân.

nhằm lúc 8:26 ngày 26/3/13, ccc rằng:

cho mấy thằng cán bộ ở nhà cái bằng khen rồi bảo nó ra biển mà bám, tuyên dương ccc.

nhằm lúc 15:30 ngày 26/3/13, panpan rằng:

Like mạnh ý kiến của an an và ccc
Đang gửi…