lá cải

Đất Việt ’Yêu’ trên sao Hỏa như thế nào?

·

Bước 1: Xin đi nhờ...

nhằm lúc 23:24 ngày 25/3/13, mam rằng:

Trước còn xin được, giờ thì xin ai? Dân thì đang đói khổ, rồi lại bị ức hiếp cả trong nước lẫn ngoài biển, không lo, lại đi....Mả cha cái bọn báo chí CM chúng mày!(Xin lỗi mọi người, nhưng thếnày thì thật hết chịu nổi)

nhằm lúc 10:19 ngày 26/3/13, Hai Ly rằng:

Cách dễ nhất là bắt chước cô gì đóng phim cấp 3 sắp được lên không gian đó
Đang gửi…