lá cải

Dân Trí Big C Hà Nội: Cờ Trung Quốc ở đâu ra, chúng tôi không biết!

·

Ngu quá! Cờ Trung Quốc là do Tăng Liên Tùng, người ở Thụy An, tỉnh Chiết Giang, thiết kế ra. Bình thường cờ có một sao lớn tượng trưng cho Đảng Cộng sản quang vinh, bốn sao nhỏ tượng trưng cho bốn giai cấp công nhân, nông dân, tư sản và tiểu tư sản. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại xuất hiện sao nhỏ thứ năm, tượng trưng cho giai cấp đầy tớ, ở đợ.

nhằm lúc 16:41 ngày 26/3/13, Tèo rằng:

Tưởng ngôi sao thứ 5 tượng trưng cho 16 vàng, 4 tốt?

nhằm lúc 18:54 ngày 26/3/13, X rằng:

Mình mới nghiên cứu vụ 6 sao này trên mấy blog, thấy..hic hic. Các bạn tự tìm hiểu đi vậy, có anh gg kìa.

nhằm lúc 19:47 ngày 28/3/13, lebinh rằng:

quá độc_cực đã
Đang gửi…