lá cải

Người Lao Động Phan trong tôi

·

Tôi chỉ biết một người có quyền nói câu này, nhưng người đó mất lâu rồi. Đó là cụ bà Nguyễn Thị Nhàn, thân mẫu của chí sĩ Phan Bội Châu. Bất cứ ai khác nói vậy cũng là đồ hỗn láo dốt nát.

nhằm lúc 16:20 ngày 26/3/13, Hai Ly rằng:

Ai? Phang cái gì vào trong mày?

nhằm lúc 17:34 ngày 26/3/13, maomeo rằng:

Phải gọi là mất dạy mới đúng.

nhằm lúc 0:27 ngày 27/3/13, Mơ chua rằng:

Bọn người lao động này chỉ có chém gió để câu view, đầu éo có óc, chỉ có shit, làm gì có khái niệm dốt hay mất dạy? Chửi bọn này, tôm còn hiểu nhanh hơn chúng nó
Đang gửi…