lá cải

Người Lao Động Cụ trùm Playboy từng “lên giường” hơn 1.000 phụ nữ

·

Xóm em cũng có một cụ như thế. Cụ tám mươi hai tuổi, lên giường khoảng hai nghìn phụ nữ rồi. Nhưng con trai của cụ tương lai còn khiếp hơn, chú ấy theo nghề mộc của cha từ năm mười ba tuổi.

nhằm lúc 16:24 ngày 26/3/13, Hai Ly rằng:

Cụ này mới là chuẩn cụ nè
Đang gửi…