lá cải

Kiến Thức Nhà chật, thuê osin điếc để "yêu" thoải mái

·

"Thế lỡ nó thấy thì sao?" "À, thuê mù luôn vậy" "Thế lỡ nó đi nó đụng thì sao?" "Thuê bán thân bất toại luôn em nhé..."

nhằm lúc 17:33 ngày 26/3/13, maomeo rằng:

Chưa đọc nhật ký osin bao giờ nên toàn đưa ra tối kiến.

nhằm lúc 21:26 ngày 26/3/13, chu tu rằng:

Lên Facebook thì: 1. Hội người điếc thấy điều này. 2. Hội người mù nghe điều này. 3. Hội người xe lăn không thích điều này.
Đang gửi…