lá cải

Vietnamnet Những chuyện kinh ngạc về 'vùng kín' của nàng

·

Đố bạn vùng nào trên đất nước ta mà nhìn đâu cũng thấy, làm gì cũng nhớ, đi đến nơi nào cũng hướng về?

nhằm lúc 16:53 ngày 26/3/13, bekinh rằng:

vùng thâm.

nhằm lúc 17:10 ngày 26/3/13, An An rằng:

Cứ mỗi bài viết về 1 cơ quan trên cơ thể người thế này, pv đủ cơm ăn cả năm. Đấy là chưa kể những vùng kín của lợn gà chó ngựa,...đại khái là súc vật nói chung!

nhằm lúc 22:34 ngày 26/3/13, crow rằng:

¶Dù có đi 4 phương trời lòng vẫn nhớ về... vùng này!¶
Đang gửi…