lá cải

2sao Công Vinh - Thủy Tiên sống lặng lẽ khi có con

·

Thế nhưng: Mộc dục tịnh nhi phong bất đình, tử dục dưỡng nhi thân bất đãi (cây muốn lặng mà chó sủa hoài, muốn nuôi con mà khỉ bám mãi).

nhằm lúc 11:52 ngày 27/3/13, quahay rằng:

Một thay đổi lớn, họ rất là ầm ĩ trước khi có con!!!
Đang gửi…