lá cải

Người Lao Động Triều Tiên "nhắm tên lửa, pháo binh vào Mỹ"

·
Thằng Mỹ chết nhé! Trước tiên là bắn tên lửa. Sau khi bắn hết tên lửa thì quăng pháo binh lên.

nhằm lúc 17:29 ngày 26/3/13, maomeo rằng:

Sau đó còn bộ binh, công binh,... rồi cuối cùng đến dân chúng. Riêng ban lãnh đạo ở lại.

nhằm lúc 7:53 ngày 27/3/13, Hai Ly rằng:

Nữa đêm giờ tý trống canh ba Thoát tiến lên thành phá lũy ra Một tướng xông vào trong cửa hiểm Hai quân đứng nép tựa bên hà. Quân ta ta đổ lộn cùng quân nó Nước nó giao hòa với nước ta Đánh đoạn rút về lau khí giới Tìm nơi vũ khố để can qua.

nhằm lúc 11:59 ngày 27/3/13, quahay rằng:

Sau khi bắn hết tên lửa, Triều Tiên làm phát bay toàn bộ pháo binh qua Mỹ. Ít lâu sau nhiều pháo binh lên đài ca ngợi nước Mỹ thiên đường tự do. Nghe vậy bộ binh, công binh, bệnh binh... xếp hàng được xin bắn.
Đang gửi…