lá cải

nhằm lúc 17:27 ngày 26/3/13, maomeo rằng:

nắng cực chứ đâu phải nắng to.

nhằm lúc 7:54 ngày 27/3/13, Hai Ly rằng:

Nắng cực thì đi ra ngoài ao mà đá bèo cho nó mát
Đang gửi…