lá cải

VnExpress 35 năm, người Việt chỉ tăng 4 cm chiều cao

·

Đó là do chúng ta vừa kết thúc cuộc chiến tranh lâu dài và gian khổ với đế quốc Mỹ và bọn ngụy, trước đó là một trăm năm nô lệ giặc Pháp. Chúng ta lùn nhưng cả thế giới phải ngước nhìn, vì chúng ta bay trên trời với hai đôi cánh, chúng ta là người Việt Nam mà chúng nó cần phải tránh. Ta không có điên nhưng mà không có tỉnh, ta uống rượu nhiều mà không có xỉn... (Nguồn).

nhằm lúc 22:16 ngày 27/3/13, Lá Mơ rằng:

thua Cải rồi. Đến rap Cải cũng nghe. Hình như cái gì Cải cũng nắm.
Đang gửi…