lá cải

VnExpress Không thích 'yêu' bằng miệng, phải nói gì với anh ấy?

·

Nói gì cũng được nhưng đừng dùng nguyên âm i.

nhằm lúc 20:38 ngày 27/3/13, crow rằng:

Nói là em chưa học nhạc viện (khoa kèn)

nhằm lúc 15:44 ngày 28/3/13, bungbia rằng:

Nói: á, á, ứ, ứ ....
Đang gửi…