lá cải

Khám Phá Lật mở “người tình” của Lý Nhã Kỳ

·

Tin mới nhận: Lý Nhã Kỳ của chúng ta đã đem lòng yêu một cái cửa phòng vệ sinh bên Hồng Kông.

nhằm lúc 7:57 ngày 28/3/13, Sg rằng:

Theo tôi đoán, chắc cổ phải lòng một cái ... bồn cầu.
Đang gửi…