lá cải

VnExpress 'Oral sex' sợ lây bệnh tình dục

·

Các bạn có để ý dạo gần đây càng ngày càng có nhiều bài báo nói về oral sex không? Đó chính là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy người dân đã được mở miệng.

nhằm lúc 21:52 ngày 27/3/13, An An rằng:

Vâng, và mở miệng ra một cái là...

nhằm lúc 22:18 ngày 27/3/13, bekinh rằng:

Mở miệng mà ko nói được và câm nín ngậm bồ hòn làm ngọt.

nhằm lúc 6:03 ngày 28/3/13, Kenny rằng:

Há miệng mắc khoai.

nhằm lúc 9:48 ngày 28/3/13, Markku Kèn Khủng rằng:

Nếu đầu óc dân chúng chỉ đủ để nhai đi nhai lại những kiến thức kiểu này, thì không hiểu mồm của dân chúng tiếp thu được cái thế nào nữa

nhằm lúc 10:23 ngày 28/3/13, la cai nho rằng:

mở miệng ra cho cái tự do nó nhập vào...
Đang gửi…