lá cải

Người Đưa Tin Nam sinh Hà Thành bị sùi mào gà do 'quan hệ' tập thể

·

Đây là chuyện của bà Kim Tiến, không liên can gì đến tôi!

nhằm lúc 21:07 ngày 28/3/13, capthoivu rằng:

"nam sinh hà thành đoạt giải thanh niên thanh lịch" thì còn nghe được. Sùi mào gà mà cũng bày đặt Hà thành hà thọt
Đang gửi…