lá cải

Người Đưa Tin Đừng nên hôn nữ sinh Hà Nội

·

Theo một kết quả điều tra của ngành y tế Hà Nội, cứ 10 học sinh thì có hơn bốn em mắc bệnh răng miệng - Chỉ có độ ngu xuẩn của cái báo này mới sánh được với độ dâm đãng của chúng nó mà thôi hu hu.

nhằm lúc 21:48 ngày 28/3/13, scapbi rằng:

Mợ tụi nó, cái này là học sinh tiểu học, ấu dâm ah!

nhằm lúc 23:50 ngày 28/3/13, An An rằng:

Chúng nó đang thú hóa dần đây!

nhằm lúc 19:42 ngày 30/3/13, capthoivu rằng:

69 thì chắc là được phải không ạ???
Đang gửi…