lá cải

Đất Việt Ngay lập tức, không để ngư dân đơn độc!

·

Ồ, lại một vị thần tiên! Cái "lập tức" của các vị, đối với chúng con đã là một nghìn năm trôi qua rồi...

nhằm lúc 23:21 ngày 28/3/13, Củ Cải rằng:

Ê mấy thằng ngư dân kia, đi ra cùng chúng nó đi chứ!!!

nhằm lúc 9:07 ngày 29/3/13, mơ chua rằng:

Và ngay bây giờ, ông đang phát biểu đơn độc...
Đang gửi…