lá cải

VnExpress Về Việt Nam, tôi 'phải' lái xe phạm luật

·

Tôi ghét mấy người đi nước ngoài rồi về Việt Nam bô bô lắm. Toàn bọn mất gốc. Nhưng anh này không mất gốc. Tôi thích.

nhằm lúc 16:47 ngày 29/3/13, hh rằng:

Chuẩn. Tục ngữ Việt Nam có câu: The law of transportation in Vietnam does not mean who is right, but who is left.
Đang gửi…