lá cải

Dân Trí Điểm mặt những vụ ngồi tù vì… hiếp dâm vợ

·

Đọc bài của chị nhà báo này mà tôi hận bà cô dạy văn hồi xưa của chỉ. Ai biểu bả phê "Dốt như bò, 0 điểm" làm chi mà bây giờ gặp cái gì chỉ cũng đòi điểm.

Đang gửi…