lá cải

Người Đưa Tin 'Dâm tướng' của phụ nữ qua tướng học

·

Tử vi xem số cho người / Mẹ thầy thì để cho ruồi nó bâu.

nhằm lúc 11:38 ngày 30/3/13, maomeo rằng:

Lỗi typo rồi Cải. "b" chứ không phải "r".

nhằm lúc 19:45 ngày 30/3/13, capthoivu rằng:

bài cũ rích, có cái hình vú bự quá, chắc là đại dâm?
Đang gửi…