lá cải

Phụ Nữ Today Dằn vặt khi là nữ sinh lại thủ dâm

·
Dằn thì có thể tạm hiểu, nhưng vặt thì e là bạo dâm hay khổ dâm gì đó chứ không phải thủ dâm đâu.

nhằm lúc 20:11 ngày 29/3/13, Chuông rè rằng:

Các vị lại làm tôi thấy có lỗi với cụ Nguyễn Du nữa: Rằng tôi chút phận nữ sinh Thủ dâm là chuyện thường tình người ta Rằng tôi chút phận đàn bà Thủ dâm thì cũng người ta thường tình Lần sao cẩn thận cửa (nhà) mình Có thằng nhà báo nó rình nó xem
Đang gửi…