lá cải

VTC Cầu thủ 'chuẩn men' làm rung động thế giới thứ ba

·
Thưa anh, “thế giới thứ ba” là một cụm từ được dùng phổ biến trong thời kì Chiến Tranh Lạnh, sau được dùng chung để chỉ các nước còn nghèo đói hoặc thiếu tự do, tạm nói một cách văn hoa là các nước đang phát triển. Nói cách khác, anh có thể dùng cụm từ này để chỉ đất nước anh, chứ không phải gia đình anh như cái cách anh đang dùng.
Đang gửi…