lá cải

Đất Việt Xe sang của Cường đôla dạo phố Hà Nội

·

Vâng ngay sau đây chúng ta gặp anh Mỗ, chủ sở hữu chiếc xe của Cường Đô la. Xin chào anh Mỗ, xin anh cho biết cảm tưởng khi lái chiếc xe của Cường đô la của anh...

nhằm lúc 9:26 ngày 1/4/13, Hi hi rằng:

Quả thật là sự (giao) phối kết hợp giữa báo Đất Việt và báo Kiến thức - Rất là nhiều con số.
Đang gửi…