lá cải

Sài Gòn Tiếp Thị Trung Quốc đang “trả giá” cho đường sắt cao tốc

·

Ý gì? Muốn nói gì thì nói thẳng ra. Cứ vòng vo tam quốc vậy thì đúng là lá cải rồi.

Đang gửi…