lá cải

Thanh Niên Câu hỏi bất ngờ

·

"Không hiểu tại sao một dân tộc có bề dày oai hùng như Việt Nam lại không có công trình nào tầm cỡ để lại cho đời? Bên cạnh các bạn, Trung Quốc có Vạn Lý Trường Thành, Campuchia có Angkor?..." "Bởi một lẽ giản đơn là tổ tiên chúng tôi không đủ ác, lấy xương máu của nhân dân làm nên những công trình chỉ có tính chất khoe mẽ và phục vụ cho một thiểu số thống trị." - Sao lại nói tổ tiên người ta tàn ác? Đáng lẽ phải trả lời là: Chúng tôi cũng có đấy nhưng đập phá, "trùng tu" hết rồi!

Đang gửi…