lá cải

Vietnamnet Diễn biến mới vụ “con bị hiếp, mẹ bị đánh”

·

Trả lời báo VietNamNet thời điểm này, ông Đặng Quốc Vượng, Trưởng công an huyện Hương Khê đã nói: “vụ án này như rắn bò trên đá, chém dao dưới nước” - thì ra là tiền bối Tào Tuyết Cần, văn thơ lai láng xuất khẩu thành chương, vãn bối Cầm Bùi xin vái cả nón.

Đang gửi…