lá cải

Dân Trí Cùng Chi Bảo đi tìm hạnh phúc

·

Để có thể khám phá ra sức mạnh bản thân, diễn giả Chi Bảo nhấn mạnh: “Không ai có thể sống thay cho cuộc đời chúng ta. Sức mạnh trong con người ta cũng thể, chỉ có ta mới đem lại cho ta sức mạnh.Trở về khu vườn tâm hồn để lắng nghe tiếng nói của trái tim sẽ giúp biết làm gì và làm như thế nào để sống hạnh phúc” - vãi nước cốt gà.

Đang gửi…