lá cải.org

 1. Kiến Thức - Hoa hậu Thu Thảo: Ngực một nơi, áo một nẻo

  ·

  Rồi có khi nào để quên ngực đâu đó không? Tại tôi không tin tưởng lắm về trí tuệ của hoa hậu nước mình...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Sg

   nhằm lúc 17:56:17 03/10/12, Sg rằng:

   Quên thì chắc khó, Cải ạ, cần câu cơm mà! Nhưng đôi khi cũng phải đem thế chấp đâu đó ...
   14
  • hình chộp của hh

   lại nhằm lúc 22:41:02 03/10/12, hh rằng:

   còn thiếu nữa nè: link
   1
  • hình chộp của Cải con

   nhằm lúc 09:03:51 04/10/12, Cải con rằng:

   Ngày mai có tin: HHTT - Sịp một nơi, bím một nẻo.
   3
  • hình chộp của Bungbia

   lại nhằm lúc 11:43:27 04/10/12, Bungbia rằng:

   Thèng phóng ( tinh ) viên này đầu một nơi, óc một nẻo nè.
   1
  • hình chộp của Airblade

   nhằm lúc 10:07:44 05/10/12, Airblade rằng:

   Sao giật tít dài dòng thể nhể. "Thu Thảo rơi ngực" hẳn sẽ câu được nhiều view hơn.
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…