lá cải.org

 1. Đất Việt - Rút quy định phạt người đội mũ bảo hiểm ’rởm’

  ·

  Rút rất kịp thời! Hết nhiệm kì mời anh qua làm ở bộ Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 08:12:14 15/3/13, Hai Ly rằng:

   Rút sớm thế, chưa đến chợ mà, hết tiền rồi à?
   7
  • hình chộp của bungbia

   lại nhằm lúc 15:27:40 15/3/13, bungbia rằng:

   Chuyển lại qua bắt người đội mũ bảo hiểm xịn như cũ thôi...
   7
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…