lá cải.org

 1. Đất Việt - Hà Anh: Người yêu thấy tôi văn hóa, có học

  ·

  Giữ rịt lấy ảnh! Ảnh yêu Hà Anh lắm đấy!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 22:55:02 18/3/13, mitdac rằng:

   Chuyện. Các cụ có caauu: Yêu nhau củ ấu cũng tròn mà
   13
  • hình chộp của Khoai

   lại nhằm lúc 00:16:03 19/3/13, Khoai rằng:

   Anh tây thật xuất sắc, nắm rõ văn hoá, học vấn gái việt chỉ qua chiếc lá đa héo.
   19
  • hình chộp của thudinh

   nhằm lúc 09:03:37 19/3/13, thudinh rằng:

   Khoai: mình nhớ là lá nho mà?!
   8
  • hình chộp của mamen

   lại nhằm lúc 03:57:13 20/3/13, mamen rằng:

   Nó lại cắt cái chữ "Việt" đi rồi
   10
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…