lá cải.org

 1. Đất Việt - Vy Oanh: Mặt tôi B52 bắn chắc cũng không thủng nổi

  ·

  Thật đáng tự hào, ha ha! Nhưng B52 là máy bay ném bom mà, ha ha?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mi

   nhằm lúc 22:00:26 24/3/13, mi rằng:

   đã nổ mà nổ ngu nữa chứ
   12
  • hình chộp của mitdac

   lại nhằm lúc 23:04:33 24/3/13, mitdac rằng:

   Bom bi, đúp luôn
   9
  • hình chộp của Tony Tèo

   nhằm lúc 19:13:12 25/3/13, Tony Tèo rằng:

   Mình có dịp làm việc với Vy Oanh một vài lần rồi. Em ấy lịch sự, dễ thương và rất có tự trọng. Bạn viết bài này chắc phải bị em ấy khinh bỉ ghê lắm vì lý do gì đó nên mới ngồi viết ra bài này.
   11
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…