lá cải.org

 1. Đất Việt - Sự thực SGK không in bản đồ Hoàng Sa - Trường Sa

  ·

  Bộ trưởng Phạm Vũ Luận quả quyết: “NXB chuyển đến tôi tài liệu, tôi có xem, trên cuốn sách đó có đảo, nhưng chữ in nhỏ và nhìn nó nhỏ” - Một cái chữ nho nhỏ trong một cái bản đồ to to... Một bản đồ to to trong một cuốn sách nho nhỏ... Một cuốn sách nho nhỏ trên tay một ông to to... Một ông to to có bộ não nho nhỏ...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của hh

   nhằm lúc 01:23:31 26/3/13, hh rằng:

   Chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ. Cái ảo diệu, tinh túy bên trong thì dân biết thế quái nào được, trừ phi đi phẫu thuật thẩm mỹ cho não nhỏ lại và cái mồm to ra. Nếu không, làm bộ trưởng há lại chẳng dễ lắm ru?
   26
  • hình chộp của bekinh

   lại nhằm lúc 08:11:47 26/3/13, bekinh rằng:

   Bộ não nho nhỏ nhưng được ngồi ghế to. Ngồi trên cái ghê to to nhưng phát ngôn những câu nho nhỏ.
   18
  • hình chộp của Oishi

   nhằm lúc 08:25:03 26/3/13, Oishi rằng:

   Túm lại là hai cái quần đảo đó quá bé. Có cũng được không có cũng được. Cái bọn thừa hơi cứ đi soi mói. Nhỉ.
   17
  • hình chộp của Sg

   lại nhằm lúc 10:40:39 26/3/13, Sg rằng:

   "Quần nào? Các anh nói quần nào? Quần thì tôi có nhiều, ngày nào chẳng cởi ra mặc vào hai ba bận... Cái gì? Quần đảo á? Ở đâu? Ơ, cái đấy thì tôi không rõ lắm. Nó nằm ở đâu nhỉ? Ngoài trách nhiệm của tôi rồi. Không biết được đâu các anh ơi!"
   30
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…