lá cải

Dân Trí Con cá tra dầu “khủng” thứ 2 đã theo “bạn”

·

Tình bạn hiếm thấy giữa con cá và sân bay: Bò tót 'đại náo' sân bay chết.

nhằm lúc 16:08 ngày 25/7/12, bin rằng:

Đây là hành động trả đũa giáo viên tiểu học !!!!Ai đọc cái tiêu đề cũng sẽ chửi thầy cô của nhà báo năm xưa dạy gì chấm điểm thi thế nào mà nhà báo giờ ra nông nỗi này

nhằm lúc 17:55 ngày 25/7/12, Tony Tèo rằng:

Nó phải bỏ đi theo bạn khủng, vì không thể ở lại để những thằng ngu khủng chụp hình đăng báo.
Đang gửi…