lá cải

Vietnamnet Những kết cục thảm của diễn viên phim cấp 3

·

Ôi sống đóng phim cấp ba mà thác làm ma không bi!

nhằm lúc 22:02 ngày 26/2/13, TepRiu rằng:

Tui cứ thấy cấp 3 với 3x là đọc ngầu nghiến he..he.. Bài này hay nhất ở đoạn nói về Betty Peggy, bà tử ở tuổi 85. Tội nghiệp bà, bà ra đi khi còn quá trẻ hic..

nhằm lúc 8:03 ngày 27/2/13, Vu rằng:

Sao không bắt bọn này đi bộ đội hết đi cho rồi, dốt thế này mà đòi làm báo à?
Đang gửi…