lá cải

Ngôi Sao Cô phiên dịch hot ở quốc hội Trung Quốc

·

Hót, hót nữa, mồm loa không phút nghỉ! / Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong / Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng / Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít ta lin bất diệt!

nhằm lúc 22:42 ngày 18/3/13, Tèo rằng:

giết, giết, giết chứ, hehe
Đang gửi…