lá cải

Tiền Phong Bên trong 'vương quốc bí ẩn' Triều Tiên (kỳ III)

·

Tại sao lại gọi là vương quốc? "Vương quốc" chỉ dùng cho những nước theo chế độ quân chủ, tức là người bóc lột người, trong khi Triều Tiên và một số đất nước anh em theo chế độ dân chủ, tức là ngược lại với người bóc lột người.

nhằm lúc 0:00 ngày 19/3/13, bungbia rằng:

Người bóc lột người ngược lại là người bóc lột người.

nhằm lúc 10:58 ngày 19/3/13, Tèo rằng:

ngược lại với người bóc lột người là thú bóc lột người chứ

nhằm lúc 11:13 ngày 19/3/13, Bunny rằng:

Heo bóc lột người
Đang gửi…