lá cải

Người Đưa Tin Công dân Việt Nam sắp có mã số định danh cá nhân

·

"Thế cái số chứng minh nhân dân trước nay là số tù hay sao?" một ông bức xúc hét lên. Và thế là, cầu được ước thấy...

nhằm lúc 23:31 ngày 18/3/13, Thang rằng:

Chắc thằng nào mới xem xong Hitman, đưa ngay ra ý tưởng này. Sắp có hình xăm ngầu đây.
Đang gửi…