lá cải

Người Đưa Tin Công khai xét xử vụ Đoàn Văn Vươn vào đầu tháng 4

·

1/4, ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

nhằm lúc 0:18 ngày 19/3/13, scapbi rằng:

Thông qua luật chống người thi hành công vụ được phép bắn có phải đơn giản không cơ chứ!

nhằm lúc 7:39 ngày 19/3/13, Hai Ly rằng:

Xét xử vào ngày 1/4 tha hồ mà nói láo, nói thêm

nhằm lúc 9:07 ngày 19/3/13, vuhaichau rằng:

Tòa đóng búa: Anh Vương vô tội, được nhận lại hết tài sản. vườn tược... À, mọi người biết đấy, hôm nay là cá tháng tư mà hề hề.

nhằm lúc 14:26 ngày 19/3/13, Người Trồng Cải rằng:

Xử ngày nào chả là ngày Cá, cá tháng mấy chả là cá, cá rồi cũng đem nướng chả, gọi là chả cá! (Đại loại là xử vòng vo kiểu ấy rồi đem anh Vươn đi nướng chả, mọi người chờ mà xem)
Đang gửi…