lá cải

Đất Việt Tướng Ngọ: "Không phạt xe không chính chủ, đội mũ rởm"

·

Cuối cùng thì phi hay không phi?

nhằm lúc 22:46 ngày 28/3/13, Kenny rằng:

...Mà chỉ cần tăng thêm 1.430đ một lít xăng là đủ răng đe rồi.

nhằm lúc 8:19 ngày 29/3/13, bekinh rằng:

1 con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

nhằm lúc 11:34 ngày 29/3/13, Tèo rằng:

....vì ngân sách đã có nguồn thu bổ sung từ xăng. Congrats!

nhằm lúc 21:12 ngày 30/3/14, Lá Mơ rằng:

Không biết Lá Cải còn ngó ngàng xem trang này có thêm bình luận nào không, nhưng hôm nay đang làm bài tập báo chí thì tìm thấy bài này. Giờ ông Ngọ cũng đi rồi, đọc cái bài này có một chút hoài cổ về cuộc đời của một vị quan, một vị tướng...
Đang gửi…