lá cải

Kiến Thức Ngã ngửa xem xe cưới trang trí bằng... 10 nải chuối

·

Anh ngồi dậy tôi hỏi nhỏ câu này khí không phải, chớ khi ngả ngửa thì anh xem bằng cái gì mà tài vậy?

nhằm lúc 23:23 ngày 28/3/13, Củ Cải rằng:

Đám cưới có mít có chuồi Đến buổi tối có buổi liên hoan

nhằm lúc 8:47 ngày 29/3/13, Zuckerberg rằng:

bằng ch*m

nhằm lúc 12:05 ngày 29/3/13, Panda rằng:

Nhờ vào ngó cái bài này mà thấy bài "Kẻ thù của báo mạng không phải là tôi" có cái hình mặt quen quen :)) Đâu như là đã xem trên bìa cuốn sách màu da cam nào đó, nét mặt hằm hè y như vậy!
Đang gửi…