lá cải

Giáo Dục Hình ảnh 7 'con mắt thần' trấn giữ Trường Sa của Việt Nam

·

Tôi dám khẳng định ngày 14/3/1988 thì Cuba thức.

nhằm lúc 0:15 ngày 29/3/13, a rằng:

Cuba thức nhưng lại chui vào chỗ tối tăm mù mịt, nôn khạc tùm lum.

nhằm lúc 9:53 ngày 29/3/13, Chuông rè rằng:

Tôi cũng dám khẳng đinh ngày 20/3/2013, "7 con mắt thần" này đã làm 1 giấc rất ngon lành!

nhằm lúc 11:32 ngày 29/3/13, Tèo rằng:

Tôi thì nghĩ mắt đang bị bệnh mắt đỏ.

nhằm lúc 15:12 ngày 29/3/13, An An rằng:

@Chuông rè: Và mơ một giấc mơ đẹp nữa!
Đang gửi…